สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านสันคะยอมถึงหมู่บ้านศิริพร หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย (19 ก.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านสันคะยอมถึงหมู่บ้านศิริพร หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย (5.71 MB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (684 KB.)
แบบแปลน (1.73 MB.)
ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา (1.01 MB.)