สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองกลาง) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 352 ถึงบ้านเลขที่ 299/190 (หมู่บ้านศิริพร) หมู่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย (19 ก.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (เหมืองกลาง) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 352 ถึงบ้านเลขที่ 299/190 (หมู่บ้านศิริพร) หมู่ 2 บ้านแม่ย่อยใต้ ตำบลสันทรายน้อย (5.74 MB.)
สรุปผลประมาณการค่างานก่อสร้าง (682 KB.)
แบบแปลน (1.84 MB.)
ประกาศผู้ชนะ (1.10 MB.)