สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยลุงเต่ย ซอย 7 หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู่ 9 บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง (20 ก.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยลุงเต่ย ซอย 7 หมู่ 4 บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย ถึงหมู่ 9 บ้านสันทรายก้อม ตำบลสันทรายหลวง (288 KB.)