วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (05 ก.ย. 65)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (4.92 MB.)