วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณปากซอยสันทรายน้อย ซอย 2 ถึงข้างบ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย (02 ก.ย. 65)
ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิด บริเวณปากซอยสันทรายน้อย ซอย 2 ถึงข้างบ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายน้อย โดยมีขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ความลึก 0.40-0.50 เมตร ความยาว (5.19 MB.)