วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (03 เม.ย. 66)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำเดือนมีนาคม 2566 (1.66 MB.)