วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านสันทรายก้อม หมู่ ๙ (22 ก.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านสันทรายก้อม หมู่ ๙ (648 KB.)