วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนภายในซอย ๕ สามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย (15 ก.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนภายในซอย ๕ สามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย (139 KB.)