วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 [01/01/2561]

วันที่ 1 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล

สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่