วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประชาสัมพันธ์ แจ้งโทรศัพท์ของเทศบาลขัดข้อง [31/05/2567]

ด้วยขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-397-248-9 ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ เทศบาลฯ กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ หากท่านใดต้องการติดต่อเทศบาลฯ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ ได้ที่หมายเลข

-     สำนักปลัดเทศบาล      098-2737009

-     กองช่าง                   093-7542998

-     กองคลัง                   093-5599324

-     กองสวัสดิการฯ          065-4729559

     -    กองสาธารณสุขฯ        080-9352337