วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม [02/12/2561]

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดกิจกรรม 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และตรวจเยี่ยมโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจท้องถิ่น ณ ลำน้ำโจ้ บริเวณฝั่งตรงข้ามเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษาท้องถิ่น นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก นายศุภชัย ศุภศิริ นายกเทศมนตรีหนองแหย่ง นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์ ท้องถิ่นอำเภอสันทราย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย