วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

อปพร.ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 [17/04/2562]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการ อปพร. ร่วมใจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงานในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (7 วันอันตราย) โดยกำหนด 4 จุดบริการประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้

              - ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตราย บริเวณทางโค้ง ,ทางแยก ,จุดเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

         - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ การใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยงหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน

             - กำหนดให้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำจุดบริการ เพื่อบูรณาการร่วมชุมชน จำนวน 4 จุด เช่น บริเวณสามแยกป่าตอง บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง บริเวณสวนสาธารณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง บริเวณด่านชุมชนหน้าวัดสันคะยอม เป็นต้น