วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง [03/06/2562]

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.45 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายน้อย (รพสต.บ้านสันคะยอม) โดยมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณลำเหมือง คู คลอง ปลูกต้นไม้และสมุนไพรในท้องถิ่น