วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินและต่อรองราคาที่ดิน เพื่อกิจการของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต.สันทรายน้อย [09/10/2562]


แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินและต่อรองราคาที่ดิน เพื่อกิจการของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต.สันทรายน้อย (4.35 MB.)