วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ศูนย์ปลอดภัย (พักพิงและพักผ่อน) จากวิกฤติหมอกควัน ปี พ.ศ.2563 [14/01/2563]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดพื้นที่เซฟตี้โซนให้พักผ่อนหลบพิษหมอกควัน

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยนายนที. ดำรงค์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.  รพสต ในพื้นที่ และภาคประชาชน เปิดศูนย์และพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ของเทศบาลฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฟิสเนส ของเทศบาล เพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนในการจัดกิจกรรม ที่มีความปลอดภัย. และยังจะขยายพื้นที่ไปยัง รพสต ในพื้นที่ รวมทั้งในชุมชนต่างๆ และรวมไปถึงบริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล
    ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน. และย้ำถึงมาตรการห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่. ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศห้ามดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป