วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

กิจกรรม “อยู่บ้าน ปลอดภัย ไม่เครียดกับการปลูกผักสวนครัว”ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง [18/04/2563]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดทำโครงการ อยู่บ้าน ปลอดภัย ไม่เครียดกับการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนสามารถนำมาปรับใช้และดำรงชีวิตได้ และเพื่อรณรงค์ประชากรให้ปลูกผักสวนครัวอยู่บ้านปลอดภัย ไม่เครียดลดประชากรไม่ให้ออกนอกบ้านไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจจำนวนมาก

ข้อมูลข่าวเพิ่มเติมจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง