วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [08/02/2564]


ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (459 KB.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ชุด 8 ลำดับ 459 - 506 (2.37 MB.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ชุด 9 ลำดับ 507 - 555 (2.64 MB.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ชุด 10 ลำดับ 556 - 592 (2.16 MB.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ชุด 11 ลำดับ 593 - 629 (2.51 MB.)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ชุด 12 ลำดับ 630 - 667 (1.99 MB.)