วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผู้สมัครสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดเชียงใหม่ [12/02/2564]