วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) [19/02/2564]


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) (1.17 MB.)