วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง [18/03/2564]

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง โดย นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง