วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล [06/01/2557]


ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล (84 KB.)