วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [07/04/2564]


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) (83 KB.)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (มกราคม - มีนาคม 2564) (98 KB.)