วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชุดที่ 3 [28/06/2560]