สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 [07/06/2564]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่