สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564 [10/06/2564]

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีการรายงานผลการดำเนินการโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ปี 2563 และรายงานผลการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ปี 2564 และรายงานสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง