สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

โครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปี 2564 [12/07/2564]

วันที่ 10 - 11 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปี 2564
ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ประหมู่บ้าน จำนวน 21 หมู่บ้าน
ในการนี้ นายนที ดำรงด์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงพิจารณาอนุมัติ