สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เปิดให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 4/2564 [23/07/2564]

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ประธานคณะกรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประจำปี 2564 และชี้แจงหลักเกณฑ์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือและป้องกันปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอประจำตำบล เกษตรอำเภอ ผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล กำนันประจำตำบล เข้าร่วมเป็นกรรมการ