วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [01/09/2564]

วันที่ 1 กันยายน 2564 (เวลา 15.30 น.) โดย นายนที ดำรงค์ นายเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม เดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เลียบลำน้ำโจ้