วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

รับมอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 300 ชุด [23/09/2564]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ท่านนาวิน สินธุสอาด โดยการประสานงานของ ส.จ.แดง ท่านศรัณญ์ ใจคำ มอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 300 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคัดกรองตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง