วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน [01/10/2564]

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ในการนี้นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายเรื่องการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจท้องถิ่น ณ ลำน้ำโจ้ โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ำของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง และลงพื้นที่บริเวณลำน้ำโจ้ และสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ทั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน