วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประชาสัมพันธ์อัตราการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์) [22/07/2565]


ประชาสัมพันธ์อัตราการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์) (5.54 MB.)