วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017/2519 (ในส่วนเฉพาะอาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เก่า) [25/07/2565]


ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 017/2519 (ในส่วนเฉพาะอาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เก่า) (1.45 MB.)