วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี” ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทรายน้อย [09/09/2565]

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี” ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทรายน้อย โดยมีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทรายหลวง