วิสัยทัศน์ "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [12/08/2560]

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง โดยมีกิจกกรรมดังนี้ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ,กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นด้านต่างๆ และกิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม