วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [17/03/2566]

วันนี้เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง นำโดยนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว" โดยได้รับฟังบรรยายสรุป และลงพื้นที่ดูสถานที่จริงบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง