วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

พิธีสืบชะตา เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี [24/04/2566]

เมื่อเวลา 10.00 น เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้จัดพิธีสืบชะตา เนื่องในวันเทศบาล โดยมี นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง เป็นประธานในพิธี ซึ่งวันเทศบาลจะตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน