วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

จื้นเจยบานตั้วหน้า มหาสงกรานต์ล้านนา ตี้สันทรายหลวง [05/04/2567]

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงขอเชิญแอ่วงาน "จื้นเจยบานตั้วหน้า มหาสงกรานต์ล้านนา ตี้สันทรายหลวง"
วันที่ 13-14 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง