วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง "สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมคันดิน บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (โฉนดเลขที่ ๒๔๑๗) หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง (30 ต.ค. 66)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมคันดิน บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (โฉนดเลขที่ ๒๔๑๗) หมู่ ๔ บ้านสันทรายหลวง (2.43 MB.)
แบบแปลน (594 KB.)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (856 KB.)